Category Archives: Sống

Những kiêng kỵ trong cuộc sống ông bà truyền lại

Ông bà ta thường nói “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Dưới đây là những kiêng kỵ trong cuộc sống chớ nên phạm phải mà các cụ truyền lại qua nhiều đời. Kiêng kị khi đi đường Khi đi ngang những con sông, suối, ao, hồ tuyệt đối không được vứt vật dụng…