Category Archives: Tâm

Chuyển hung hóa cát, cải vận đổi mệnh nhờ hành thiện tích đức

Người xưa cho rằng, phúc khí của một người không những là được mang theo từ tiền kiếp mà còn do hành thiện tích đức, tích phúc mà có; xét cho cùng, có thể thực sự thay đổi vận mệnh con người nằm ở hai chữ “nhân quả”. Viên Liễu Phàm mất cha từ nhỏ, khi ông…

Tìm hiểu về bà Tổ cô, ông Mãnh

Bạn có biết: Trong một dòng họ thường có nhiều bà Cô, ông Mãnh chết trẻ nhưng không phải bà Cô, ông Mãnh nào cũng được gọi là bà Cô Tổ và ông Mãnh Tổ? Bà cô – Ông mãnh Trong gia đình, dòng họ, những người chết trẻ hay chưa lập gia đình đều…