Tag Archives: Bà cô tổ

Tìm hiểu về bà Tổ cô, ông Mãnh

Bạn có biết: Trong một dòng họ thường có nhiều bà Cô, ông Mãnh chết trẻ nhưng không phải bà Cô, ông Mãnh nào cũng được gọi là bà Cô Tổ và ông Mãnh Tổ? Bà cô – Ông mãnh Trong gia đình, dòng họ, những người chết trẻ hay chưa lập gia đình đều…