Tag Archives: hướng tuyệt mệnh

Cách hóa giải bàn thờ hướng tuyệt mệnh

phong thủy

Tuyệt mệnh được đánh giá xấu nhất trong phong thủy Bát trạch. Vậy làm sao để hóa giải bàn thờ hướng tuyệt mệnh cho vượng khí dồi dào? Tuyệt mệnh là gì?  Trong Bát trạch, tuyệt mệnh được đánh giá là sao xấu nhất. Nó được tạo ra từ các quái mệnh và phương không…